Definisjon:Kontakttrådhøyde

Kontakttrådens høyde målt vinkelrett på skinneoverkantplanet.