Definisjon:Kontrollutstyr

Utstyr som kreves for kontroll av en innretning eller en gruppe av innretninger.