Definisjon:Koordinatbasert referansesystem

Geodetisk eller vertikalt datum med tilhørende koordinatsystem, for entydig angivelse av posisjonen for punkt, linje eller flate på eller ved jordoverflaten.