Definisjon:Korngraderingstallet, Cu

Korngraderingstallet sammenligner korndiametrene for 60 % gjennomgang (d60) og 10 % gjennomgang (d10), og er gitt ved Cu = d60/d10. d60 betyr at 60 % av materialet har mindre korndiameter enn d60. Tilsvarende for d10.

  • Cu > 15 betyr velgradert materiale.
  • Cu < 5 betyr ensgradert materiale.