Definisjon:Kortslutning

IEV 448-13-05

nb: kortslutning, shuntfeil

en: shunt fault (short-circuit fault)

feil som kjennetegnes av strømflyt mellom to eller flere faser, eller mellom fase og jord, ved tilhørende elkraftsystems [IEV 601-01-01] frekvens.