Definisjon:Krengetog

Tog hvor vognkassene får negativ rullvinkel ved gjennomkjøring i kurver.