Definisjon:Landsnett

Fastmerkenett som er en fortetting av Stamnett ned til ca. 5 km avstand mellom fastmerkene i tettbebygde områder.