Definisjon:Langsgående jordleder

Leder parallell med kjøreskinnene og koplet til kjøreskinnene med periodiske intervaller.

Kilde: IEC 60050-811-25-13 [MOD]

Merknad 1: Engelsk term er «return conductor». Valg av norsk term «langsgående jordleder» er historisk betinget.

Merknad 2: En «langsgående jordleder» er en type returleder. Den omtales som «langsgående jordleder» der det primære formålet er jording og utjevning.

Merknad 3: Avhengig av utførelse kan langsgående jordleder føre driftsstrøm.