Definisjon:Lask

Flatjern som brukes til å skjøte skinner med.