Definisjon:Laskehull

Hull som er boret i skinnesteget for montering av lasker i skinneskjøter.