Definisjon:Ledende del

Del som kan føre elektrisk strøm.
[NEK EN 50122-1:2011, 3.1.11 – IEC 60050, 195-01-06]