Definisjon:Leder, elektrisk leder

Ledende del som er tiltenkt å føre en spesifisert elektrisk strøm.

Kilde: IEC 60050-195-01-07