Definisjon:Lengdeforskyvnings-motstand

Motstand mot langsgående bevegelse mellom skinne og sville eller sville og ballast, angis i kN/m.