Definisjon:Lenkingsavstand

Avstand fra lenkingsbalise til nærmeste etterfølgende balisegruppe. Se Lenkningsbalisegruppe.