Definisjon:Linjeblokk

Et teknisk system som skal sikre at hovedsignaler kan vise kjør til en blokkstrekning bare for et tog om gangen. Signal "Kjør" fra et hovedsignal mot en blokkstrekning skal kontrollere at blokkstrekningen er fri.