Definisjon:Linjegrøft, åpen eller lukket

Konstruksjon som hindrer overflatevann i å renne inn i underbygningen, og som drenerer overbygningen.