Definisjon:Linjen

Banestrekningen mellom to stasjoner. På strekning uten fjernstyring er ubetjent stasjon en del av linjen.