Definisjon:Linjen

Banestrekningen mellom to stasjoner. På strekning med togmelding er ubetjent stasjon en del av linjen.