Definisjon:Linjevisitasjon

Visuell inspeksjon av en jernbanestrekning.