Definisjon:Litra

Kombinasjonen av bokstaver som brukes for merking av signaler mm. (Avledet av gresk for bokstav.)