Definisjon:Lodd (loddsats)

Vekt i den bevegelige ende av en ledningspart.