Definisjon:Lokal omlegging

Ordre om omlegging av sporveksel gis med lokalomstiller.