Definisjon:Lokal telekabel

Kabel som forbinder endeutstyr og som benyttes som forbindelse til nærmeste koblingspunkt for langlinjekabel, fiberkabel eller transmisjonsnett.