Definisjon:Luftseksjon

Et spenn hvor to møtende ledningsparter er ført parallellt uten elektrisk forbindelse.