Definisjon:Lyssignal

Signalinformasjon som overføres fra spor til tog via signallys.