Definisjon:MBT (Million Brutto Tonns)

MBT er banens årlige trafikkbelastning i million brutto tonn (det totale antall aksler * aksellast, over en periode på ett år)