Definisjon:Magasinert ordre (magasinering)

Ordre som lagres og effektueres når betingelsene er oppfylt, f.eks. magasinering av kryssing.