Definisjon:Maksimal kornstørrelse (Dmaks.)

Maskevidde i det minste maskesiktet som 100 % av steinmaterialet passerer. Med maskesikt menes sikt med like store kvadratiske åpninger mellom trådene eller kvadratiske hull i stanset plate.