Definisjon:Mateenhet

Samlebetegnelse for omformeraggregat, krafttransformator og generator i kraftstasjon, inkludert utrustning (brytere, vern og kontrollutrustning og for omformeraggregater også transformatorer) for hver enkelt enhet.