Definisjon:Mateforbindelse

Elektrisk forbindelse mellom anlegg for banestrømforsyning og matepunkt i kontaktledningen.