Definisjon:Matepunkt

Tilkoblingspunkt for matekabel eller mateledning til kontaktledning.