Definisjon:Matestrekning

Elektrisk seksjon på strekningen forsynt over effektbrytere fra individuelle mateledninger i området som forsynes av matestasjonen.

Kilde: NEK 900 oversatt fra EN 50119

(Følgende definisjon er enklere å forstå for Bane NORs strømforsyning og som gir samme resultat:
Seksjon av kontaktledningen som er matet over individuelle effektbrytere utstyrt med automatiske vernfunksjoner).