Definisjon:Mellomplattform

Plattform mellom to spor som betjener begge sporene