Definisjon:Merkespenning for vikling

Merkespenning for vikling er spenningen som påtrykkes, eller utvikles uten belastning mellom ledningsklemmene på en vikling i flerfaset transformator eller reaktor, eller mellom terminalene til en vikling av en enfase transformator eller reaktor. Etter: IEV ref 421-04-01 rated voltage of a winding: the voltage assigned to be applied, or developed at no-load, between the line terminals of a winding of a polyphase transformer or reactor, or between the terminals of a winding of a single-phase transformer or reactor.