Definisjon:Midtplattform

Plattform mellom to spor som betjener ett av sporene