Definisjon:Nødtelefonanlegg

Telefonanlegg i nyere tunneler med fastmonterte apparater som kan benyttes for å komme i kontakt med ansvarlig togleder/ TXP for den aktuelle strekning.