Definisjon:Nøytralisering

Arbeidsoperasjon som skal gi skinner nøytrallengde ved helsveising av jernbanespor.