Definisjon:Nøytralseksjon

INFORMASJON
definisjon En ledningspart i kontaktledningen som er utstyrt med seksjonsdele i hver ende som forhindrer at elektriske seksjoner som har forskjellig spenning, fase eller frekvens å bli sammenkoblet ved passering av strømavtaker(e).
referanse IEC 60050 – IEV 811-36-16
bruksområde Elkraft kontaktledning og banestrømforsyning
ansvarlig/ansvarleg Bane NOR, Teknologi og regelverk Elkraft
inndato --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 6. sep. 2019 kl. 12:12 (CEST)
BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term Nøytralseksjon
forkorting
merknad Nøytralseksjon blir bøyd som et vanlig hankjønnsord, altså en nøytralseksjon – nøytralseksjonen – nøytralseksjoner – nøytralseksjonene.

Tidligere kalt død-seksjon

godkjent/godkjend Bane NOR, --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 6. sep. 2019 kl. 12:12 (CEST)
NYNORSK
anbefalt/tilrådd term Nøytralseksjon
merknad Nøytralseksjon blir bøygd som eit vanleg hankjønnsord, altså ein nøytralseksjon – nøytralseksjonen – nøytralseksjonar – nøytralseksjonane.

Tidlegare kalla daud-seksjon

godkjent/godkjend Bane NOR, --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 6. sep. 2019 kl. 12:12 (CEST)
ENGELSK
anbefalt/tilrådd term Neutral section
forkorting