Definisjon:Nøytraltemperatur

Den skinnetemperaturen hvor skinnene skal være fri for aksialspenninger.