Definisjon:Nøytraltemperaturområde

Toleranse for praktisk anvendelse av nøytraltemperatur. I Bane NOR +18 0C til +24 0C