Definisjon:Nivellementspunkt

Geodetisk fastmerke der høydekoordinaten er bestemt ved presisjonsnivellement.