Definisjon:Nominell spenning

Nominell spenning

en passende tilnærmet verdi av spenningen anvendt for å betegne eller identifisere et system. Den måles som effektivverdien av spenningen mellom to faseledere. Systemspenning brukes også for dette begrepet, men passer ikke med IEC sine definisjoner.

Kilde: IEV ref 601-01-21: a suitable approximate value of voltage used to designate or identify a system.