Definisjon:Nullfelt

Kort, elektrisk seksjonert del av kjøreskinne som kan ha forbindelse til returkretsen via midtuttaket på en sugetransformator.