Definisjon:Omstilling

Operasjon som beveger tungene i en sporveksel slik at togvei gjennom sporvekselen endres.