Definisjon:Oppkjørsplanke

Treplanke som plasseres i enden der ledeskinnene møtes i spor på bruer eller ved planoverganger.