Definisjon:Overbelastning

IEV 441-11-08

nb: overbelastning

en: overload

driftsforhold i en elektrisk uskadet krets, som forårsaker overstrøm [IEV 441-11-06].