Definisjon:Overbygning

Den del av jernbanesporet som ligger over formasjonsplanet; ballast, sviller, befestigelse og skinner.