Definisjon:Overgangskurve

Traséelement mellom to traséelementer med forskjellig radius.