Definisjon:Overhøyderampe

Overhøydens endring i overgangskurver (se rampestigning).