Definisjon:Overspennings­-avleder/-vern

Apparat som begrenser spenningsforskjeller over et gitt nivå.