Definisjon:Palstengsel

Innretning som benyttes for å låse bevegelse av tungepartiet i en sporveksel.